Strona przedstawia listę kursów dostępnych w katalogu. Aby przystąpić do kursu lub zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat wybierz go z listy.
Katalog kursów
Kurs Cena brutto

Creative Catharsis

Trenerzy: Krasnodębska-Wnorowska Dorota

Warsztat dedykowany osobom, które potrzebują „dokopać się” do twórczych zasobów, przypomnieć własnemu umysłowi o kreatywnej mocy, jaka w nim się tli, a także pozbyć się złogów ograniczających kreatywność. Na warsztat zapraszamy wszystkich pracowników, którzy potrzebują w pracy dostarczać innowację, kreować pomysły na rozwiązania i mieć ciągłą energię do tworzenia.

Odkryjesz swoje kreatywne ja: zobaczysz, jakie masz mocne twórcze strony.
• Zdiagnozujesz i pozbędziesz się ograniczeń i barier.
• Poznasz techniki kreatywne, pozwalające na ciągłe wymyślanie, nawet w momentach zastoju.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-10-09 - 2018-10-09

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Finanse i negocjacje finansowe w projektach marketingowych dla praktyków

Trenerzy: Mańturzyk Edyta, Spisak Magdalena

Praktyczne 2-dniowe laboratorium negocjacji i finansów przeznaczone dla profesjonalistów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze client service, strategii oraz samodzielnie prowadzących projekty.
Wprowadzenie do aktywnego zarządzania wynikiem, kosztami oraz ryzykiem finansowym projektów w agencjach oraz do negocjacji finansowych i procesu negocjacyjnego z uwzględnieniem budowania pozycji i siły negocjatora oraz wywierania wpływu.

Uczestnik po zajęciach:
- Potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu finansów z uwzględnieniem specyfiki branży reklamowej;
- Potrafi posługiwać się argumentami finansowymi w negocjacjach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
- Zna podstawowe strategie negocjacyjne i potrafi je rozpoznawać;
- Zyskuje szerszą perspektywę procesu negocjacyjnego i przetargowego;
- Rozwija umiejętności analityczne w przygotowaniu do procesu przetargowego i negocjacyjnego.
- Potrafi przygotować własne cele i argumentacje negocjacyjną.
- Zdobywa wiedzę o wewnętrznych regulacjach spółek, charakterystyce i funkcji ich „strażników” oraz sposobach ich postępowania przy wyborze partnera.
- Rozumie potencjalne cele i interesy odbiorców swoich usług.
- Potrafi rozpoznawać taktyki negocjacyjne i odpowiadać na nie przy jednoczesnym zachowaniu własnych celów i pozycji negocjacyjnej.
- Zyskuje umiejętność budowania własnej siły i pozycji negocjatora oraz partnera.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-21 - 2018-05-22

Cena brutto
2 190,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
1 790,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

How brands grow?

Trenerzy: Zaleśny Łukasz

Celem szkolenia jest pokazanie świeżego podejścia do podejmowania codziennych decyzji marketingowych związanych z zarządzaniem marką. Przedstawienie sprawdzonych empirycznie praw marketingowych opartych na solidnych badaniach i danych. Będziemy mówić o evidence-based marketingu czyli marketingu opartym na dowodach jako alternatywie do popularnego marketingu relacji.

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnego wykładu i moderownej dyskusji. Uczestnik po zajęciach wie co to jest evidence-based marketing i zna sprawdzone empirycznie prawa marketingu, niezwykle przydatne gdy zarządzamy marką. Uczestnik po zajęciach potrafi wykorzystać nowo zdobytą wiedzę w zarządzaniu marką w swojej firmie.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-06-22 - 2018-06-22

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Insighty, archetypy, storytelling

Trenerzy: Staniszewski Marek

Co to właściwie jest ten cały „Consumer Insight” i dlaczego trudno go sensownie wytłumaczyć? W jaki sposób ludzie podejmują najważniejsze decyzje- nie tylko te związane z kupowaniem produktów? Czym jest archetyp i jak wykorzystać archetypiczne wzory i wyobrażenia do definiowania marki i komunikacji budującej znaczące więzi? W jaki sposób konstruowana jest struktura Wielkiej Opowieści i co z tego wynika dla komunikacji marek i procesu sprzedaży? Dlaczego prowadzący nie znosi gotowanej marchewki i po co w ogóle jest ten punkt?
Zapraszamy na autorski warsztat Marka Staniszewskiego.

Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki (+mnóstwo zaskoczeń!). Angażująca, warsztatowa formuła pozwalająca uczestnikom na bieżąco stosować zdobytą wiedzę. Praktyczne ćwiczenia i praca na konkretnym produkcie- podany w pigułce proces tworzenia skutecznej komunikacji od inspirującego insightu do tworzenia angażującej historii, która sprzedaje. Przygotuj się do fascynującej podróży po umyśle konsumenta. Poznaj jego jasne i mroczne strony-ukryte motywacje, pragnienia, namiętności, potrzeby i rozterki. Wykorzystaj archetypy, symboliczne wyobrażenia i storytelling do umocnienia marki.


[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-17 - 2018-05-17

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Insighty, archetypy, storytelling

Trenerzy: Staniszewski Marek

Co to właściwie jest ten cały „Consumer Insight” i dlaczego trudno go sensownie wytłumaczyć? W jaki sposób ludzie podejmują najważniejsze decyzje- nie tylko te związane z kupowaniem produktów? Czym jest archetyp i jak wykorzystać archetypiczne wzory i wyobrażenia do definiowania marki i komunikacji budującej znaczące więzi? W jaki sposób konstruowana jest struktura Wielkiej Opowieści i co z tego wynika dla komunikacji marek i procesu sprzedaży? Dlaczego prowadzący nie znosi gotowanej marchewki i po co w ogóle jest ten punkt?
Zapraszamy na autorski warsztat Marka Staniszewskiego.

Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki (+mnóstwo zaskoczeń!). Angażująca, warsztatowa formuła pozwalająca uczestnikom na bieżąco stosować zdobytą wiedzę. Praktyczne ćwiczenia i praca na konkretnym produkcie- podany w pigułce proces tworzenia skutecznej komunikacji od inspirującego insightu do tworzenia angażującej historii, która sprzedaje. Przygotuj się do fascynującej podróży po umyśle konsumenta. Poznaj jego jasne i mroczne strony-ukryte motywacje, pragnienia, namiętności, potrzeby i rozterki. Wykorzystaj archetypy, symboliczne wyobrażenia i storytelling do umocnienia marki.


[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-09-27 - 2018-09-27

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Insighty, archetypy, storytelling

Trenerzy: Staniszewski Marek

Co to właściwie jest ten cały „Consumer Insight” i dlaczego trudno go sensownie wytłumaczyć? W jaki sposób ludzie podejmują najważniejsze decyzje- nie tylko te związane z kupowaniem produktów? Czym jest archetyp i jak wykorzystać archetypiczne wzory i wyobrażenia do definiowania marki i komunikacji budującej znaczące więzi? W jaki sposób konstruowana jest struktura Wielkiej Opowieści i co z tego wynika dla komunikacji marek i procesu sprzedaży? Dlaczego prowadzący nie znosi gotowanej marchewki i po co w ogóle jest ten punkt?
Zapraszamy na autorski warsztat Marka Staniszewskiego.

Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki (+mnóstwo zaskoczeń!). Angażująca, warsztatowa formuła pozwalająca uczestnikom na bieżąco stosować zdobytą wiedzę. Praktyczne ćwiczenia i praca na konkretnym produkcie- podany w pigułce proces tworzenia skutecznej komunikacji od inspirującego insightu do tworzenia angażującej historii, która sprzedaje. Przygotuj się do fascynującej podróży po umyśle konsumenta. Poznaj jego jasne i mroczne strony-ukryte motywacje, pragnienia, namiętności, potrzeby i rozterki. Wykorzystaj archetypy, symboliczne wyobrażenia i storytelling do umocnienia marki.


[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-11-29 - 2018-11-29

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Inwentyka, czyli jak wymyślać sprawniej.

Trenerzy: Staniszewski Marek

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących stymulować kreatywne myślenie oraz podnosić swoje umiejętności generowania pomysłów niezbędnych dla:
-tworzenia pomysłów reklamowych, czy idei komunikacyjnych;
-twórczego rozwiązywania problemów biznesowych;
-opracowywania koncepcji nowych produktów, sposobów dystrybucji, merchandisingu, sposobów obsługi klienta itp.;
-tworzenia nowych idei marketingowych.

Otwarcie uczestników na nowe, niestandardowe sposoby podejścia do rozwiązywania problemów oraz dostarczenie zestawu prostych, intuicyjnych a zarazem skutecznych narzędzi twórczego myślenia. Narzędzia zostały dobrane w ten sposób, aby zaraz po zajęciach mogły być stosowane w codziennej pracy i zostały opracowane w formie dwudziestu czterech kart inspiracji dla inwencji.

Dzięki warsztatom uczestnicy będą mogli poznać szerokie spektrum metod zwiększających elastyczność i oryginalność myślenia oraz nabyć praktycznych umiejętności stosowania omawianych metod w praktyce. Dzięki temu pełniej wykorzystają swój twórczy potencjał rozwiązując problemy w niestandardowy sposób i tworząc niekonwencjonalne rozwiązania. Poza tym uczestnicy będą mogli lepiej poznać własne ograniczenia utrudniające myślenie kreatywne oraz wiedzieć jak dobierać metody, które najbardziej pasują do ich osobowości i preferencji, jak również do kontekstu konkretnego zadania.

[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-06-21 - 2018-06-21

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Jak czytać i odpowiadać na brief?

Trenerzy: Samek Marcin

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników agencji komunikacyjnych (np. eventowych, PR’owych, digital’owych, czy też mediowych), odpowiedzialnych za komunikację między klientem a kreacją, strategią i resztą agencji.
Także i dla tych, którzy finalnie odpowiadają za spięcie obu tych „światów” i za przedstawienie finalnej oferty klientowi.

Celem warsztatu jest przekazanie umiejętności pracy z briefem klienckim (marketingowym), czyli jego właściwego czytania, interpretacji i przełożenia na brief egzekucyjny (czyli jak kto woli, kreatywny), a w szczególności:
- Wiedzy na temat kluczowych elementów briefu klienckiego, czyli co musimy się z niego dowiedzieć, na jakie pytania należy odpowiedzieć?
- Wiedzy na temat procesy briefing’owego i pracy z klientem/ umiejętność prowadzenia takiego procesu- jak ma in przebiegać, jakie ma etapy, o co i jak należy pytać?
- Umiejętności interpretacji briefu klienckiego- przełożenia zwartych w nim informacji na konkretne działania komunikacyjne, czyli umiejętności stworzenia briefu „egzekucyjnego” (kreatywnego).

Uczestnicy po zajęciach wiedzą:
- Jakie jest miejsce i rola brief’u klienckiego w procesie pracy nad efektywnymi działaniami komunikacyjnymi;
- Z jakich elementów powinien składać się efektywny brief kliencki;
- O co dopytać, gdy brak pełnej wiedzy?
- Jaka wiedza jest konieczna do rozpoczęcia dalszej pracy nad koncepcją egzekucyjną? Bez czego nie możemy zacząć sensownej pracy?

Uczestnicy po zajęciach potrafią:
- Poprowadzić proces briefowania/ de-briefu z klientem tak aby zdobyć pełną wiedzę konieczną do dalszej pracy;
- Zinterpretować odpowiednio brief kliencki i przygotować założenia do dalszej pracy koncepcyjnej;
- Przygotować brief egzekucyjny- czyli dokument wewnętrzny będący podstawą do dalszej pracy koncepcyjnej.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-04-27 - 2018-04-27

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Komunikacja marki in store

Trenerzy: Bogdanowicz Tomasz

Warsztat przeznaczony jest dla branży komunikacji marketingowej:
- pracowników działów marketingu
- product managerów
- trade marketerów
- merchandiserów
- managerów sklepów i centrów handlowych.

Punkty sprzedaży to nie tylko miejsce dokonywania transakcji zakupowych, ale również, a z perspektywy marketera przede wszystkim, ogromny kanał mediowy.
Aby efektywnie korzystać z jego dobrodziejstw, trzeba poznać i zrozumieć jego specyfikę. Zatem jak wygrać walkę o portfele, ale i emocje shopperów?
Spotkanie poświęcone jest odpowiedzi na te i inne zagadnienia związane z trade i shopper marketingiem czyli funkcjonowaniem marki w warunkach sprzedaży, a nie tylko komunikacji.

Warsztat daje praktyczny wgląd w narzędzia komunikacyjne in-store stosowane przez wiodące marki na świecie.
Uczestnicy – pracując na omawianych przykładach – uczą się wykorzystywać takie mechanizmy i narzędzia jak budowa sklepu w tym umieszczenie produktu na półce, opakowanie, POSM do pracy nad ich własnymi case’ami.
Zajęcia mają charakter praktyczny i kreatywny – uczestnicy wychodzą z nich z wiedzą na temat efektywnego wykorzystania punktu sprzedaży jako kanału mediowego dla swoich marek.
Uczestnicząc w warsztacie:
• Dowiesz się jak funkcjonuje marka w warunkach in-store, a także jaka relacja wytwarza się pomiędzy nią a shopperem.
• Zrozumiesz też dlaczego punkt sprzedaży należy traktować jako kanał mediowy.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-22 - 2018-05-22

Cena brutto
Bezpłatny

Cena brutto dla członków SAR
Bezpłatny

Komunikacja marki in-store

Trenerzy: Bogdanowicz Tomasz

Warsztat przeznaczony jest dla branży komunikacji marketingowej:
- pracowników działów marketingu
- product managerów
- trade marketerów
- merchandiserów
- managerów sklepów i centrów handlowych.

Punkty sprzedaży to nie tylko miejsce dokonywania transakcji zakupowych, ale również, a z perspektywy marketera przede wszystkim, ogromny kanał mediowy.
Aby efektywnie korzystać z jego dobrodziejstw, trzeba poznać i zrozumieć jego specyfikę. Zatem jak wygrać walkę o portfele, ale i emocje shopperów?
Spotkanie poświęcone jest odpowiedzi na te i inne zagadnienia związane z trade i shopper marketingiem czyli funkcjonowaniem marki w warunkach sprzedaży, a nie tylko komunikacji.

Warsztat daje praktyczny wgląd w narzędzia komunikacyjne in-store stosowane przez wiodące marki na świecie.
Uczestnicy – pracując na omawianych przykładach – uczą się wykorzystywać takie mechanizmy i narzędzia jak budowa sklepu w tym umieszczenie produktu na półce, opakowanie, POSM do pracy nad ich własnymi case’ami.
Zajęcia mają charakter praktyczny i kreatywny – uczestnicy wychodzą z nich z wiedzą na temat efektywnego wykorzystania punktu sprzedaży jako kanału mediowego dla swoich marek.
Uczestnicząc w warsztacie:
• Dowiesz się jak funkcjonuje marka w warunkach in-store, a także jaka relacja wytwarza się pomiędzy nią a shopperem.
• Zrozumiesz też dlaczego punkt sprzedaży należy traktować jako kanał mediowy.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-06-11 - 2018-06-11

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Marketing Interaktywny SMI - Edycja 8.

Trenerzy: Dobrowolska-Sagan Magdalena, Kołdys Łukasz, Krajewska Kamila, Łoziński Roman, Szafraniec Rafał, Turkowski Łukasz, Wójtowicz Marcin

Marketing Interaktywny SMI przekazuje kompleksową wiedzę o palecie możliwości komunikacji z rynkiem, jakie daje internet i narzędzia mobilne. Nie tylko pokazujemy „jak”, ale przede wszystkim „po co”, czyli pokazujemy strategiczne podejście do kanałów digitalowych.
SMI pomaga usystematyzować wiedzę o poszczególnych obszarach marketingu interaktywnego. Daje narzędzia efektywnego planowania i realizacji komunikacji on-line, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzaniem efektywnością narzędzi interaktywnych i całej strategii opartej na ich wykorzystaniu.
Studium skierowane jest do pracowników szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej, z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje lub poszukują nowych wyzwań.
• account’ów
• media plannerów
• media managerów
• event managerów
• brand managerów
• product managerów
• specjalistów ds. marketingu i komunikacji firm chcących dotrzeć do klientów on-line

Głównym celem SMI jest odpowiedź na stale rosnącą rolę marketingu interaktywnego w życiu i komunikowaniu marek, a co za tym idzie - potrzebę stałego rozwijania się i poszerzania kompetencji kadr zajmujących się komunikacją marketingową.
Ideą przewodnią zajęć jest nauczenie dostrzegania i wykorzystywania szans, jakie pojawiają się dzięki nowym technologiom.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-11 - 2018-10-06

Cena brutto
7 995,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
7 295,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Marketing w grach

Trenerzy: Turkowski Łukasz

Gry komputerowe stały się kluczowym biznesem w kategorii rozrywki, o wielkim zasięgu i wpływie na konsumentów - a jednocześnie istotnym nośnikiem marketingowym. Grupa docelowa graczy jest tak silna, że warto prowadzić dla niej dedykowane działania. Wielu marketerów zaczęło inwestować w relacje ze społecznościami graczy, a dla niektórych gaming stał się stałym elementem planu marketingowego. Potencjał gamingu nie został jeszcze całkowicie wykorzystany - wręcz przeciwnie, jesteśmy dopiero przed najlepszymi realizacjami łączącymi świat reklamy oraz gier.
Gaming, czyli wszystko, co jest związane z graniem, tworzeniem i oglądaniem gier komputerowych, zajął pozycję jednego z filarów popkultury obok telewizji, kina i muzyki. Kreuje styl życia coraz większej liczby konsumentów, a gry są źródłem inspiracji dla twórców działających w sferze tradycyjnych obszarów kultury. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie 16 milionów graczy (wliczając wszystkie platformy) generuje prawie 2 mld złotych przychodów rocznie, a 5,7 miliona osób zarejestrowanych na platformie Steam spędza średnio 40 godzin na graniu miesięcznie. Gaming i esport tak jak tradycyjne formy rozrywki są kanałami komunikacji.

Warsztat przeznaczony jest dla każdego marketera, który poszukuje obszarów nieprzeładowanych komunikatami, będących kopalniami insightów i kontekstów.
Dla tych, przed którymi stoi wyzwanie dotarcia do generacji „Z” i „milennialsów” w sposób atrakcyjny i wychodzący poza utarte ścieżki.

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnego wykładu i moderownej dyskusji z praktycznymi ćwiczeniami.
Określimy skalę i strukturę rynku, omówimy definicje, rozwiejemy też stereotypowe chmury wiszące nad gamingiem.
Omówimy dostępne poziomy wejścia w gaming, wspólnie z uczestnikami rozkładając na czynniki pierwsze case’y z rynku.
W trybie warsztatowym przejdziemy przez typowe formy budowy komunikacji wokół gamingu i w esporcie.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2019-09-11 - 2018-09-11

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Organizacja eventów - podstawy prawne

Trenerzy: Ciepiela Katarzyna

Dobrze przygotowane eventy są jednym z najlepszych kanałów komunikacji marketingowej, wykorzystywanym zarówno w komunikacji zewnętrznej jak wewnętrznej.
Jednak do dobrze przygotowany event to przede wszystkim event bezpieczny, przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczony od strony prawnej. Zabezpieczenie dotyczy nie tylko uczestników imprezy, ale przede wszystkim Klienta oraz samej agencji.

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla
• junior event specialist/managerów
• event managerów
• event team managerów
• junior executive producer /event exec'ów
• executive producer/ event managerów
z agencji eventowych, odpowiedzialnych za kreację lub realizację projektu oraz za komunikację z instytucjami publicznymi, z którymi współpracują przy realizacji imprez.

Szkolenia pomoże uczestnikom poznać prawne aspekty organizacji eventów.
Ustawa o bezpieczeństwie ustaw masowych zostanie omówiona na przykładzie eventów muzycznych, sportowych, okolicznościowych oraz promocyjnych.
Przedstawione zostaną również kwestie relacji agencji eventowej z podwykonawcami, a także praktyczne aspekty organizacji eventów, takie jak: serwowanie alkoholu, korzystanie z muzyki, ochrona danych osobowych, odpowiedzialność agencji.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-24 - 2018-05-24

Cena brutto
900,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
750,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Proces briefowania

Trenerzy: Samek Marcin

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników szeroko rozumianych agencji komunikacyjnych (np. eventowych, PR’owych, digital’owych, czy też mediowych), odpowiedzialnym z jednej strony za komunikację z klientem a z drugiej z zespołem kreatywnym. Także i dla tych, którzy finalnie odpowiadają za spięcie obu tych „światów” i za przedstawienie finalnej oferty klientowi.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności pracy z briefem klienckim (marketingowym), czyli jego właściwego czytania, interpretacji i przełożenia na brief egzekucyjny (czyli jak kto woli, kreatywny).
A w szczególności:
• Wiedzy na temat kluczowych elementów briefu klienckiego, czyli co musimy się z niego dowiedzieć, na jakie pytania należy odpowiedzieć?
• Wiedzy na temat procesy briefing’owego i pracy z klientem/ umiejętność prowadzenia takiego procesu- jak ma in przebiegać, jakie ma etapy, o co i jak należy pytać?
• Umiejętności interpretacji briefu klienckiego- przełożenia zwartych w nim informacji na konkretne działania komunikacyjne, czyli umiejętności stworzenia briefu „egzekucyjnego” (kreatywnego).
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-24 - 2018-05-24

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Programmatic - o co tyle hałasu?

Trenerzy: Kołdys Łukasz

Przewiduje się, że kampanie kupowane pragmatycznie będą w najbliższym czasie stanowiły zdecydowaną większość wszystkich kampanii emitowanych online. Dzięki naszemu szkoleniu już teraz macie szansę poznać od kuchni czym jest programmatic, jak wykorzystać go we własnych działaniach i jak dzięki niemu zdobywać przewagę konkurencyjną.

Po zajęciach uczestnik powinien doskonale rozumieć czym jest reklama programatyczna, będzie w stanie zrozumieć dopasowanie danej technologii zakupu programmatic do określonych potrzeb i celów. Uczestnik pozna funkcjonalności i możliwości DMP. Będzie w stanie sprawnie dobierać inventory w zależności od swoich potrzeb. Po odbyciu zajęć uczestnik będzie potrafił stworzyć plan danowy – jakie dane na bazie dostępnych 1st, 2nd, 3rd party są potrzebne do zaadresowania danej potrzeby biznesowej, będą potrafili zarekomendować stworzenie dedykowanego profilu odbiorców, istotnego z punktu widzenia określonej strategii. Będą wiedzieli jak wygląda obsługa (planowanie, nadzór i optymalizacja ) kampanii programatycznych.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-22 - 2018-05-22

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Projektowanie doświadczeń konsumenta z marką

Trenerzy: Zaleśny Łukasz

Jednodniowe laboratorium prowadzone przez Łukasza Zaleśnego- stratega z jednej z największych grup reklamowych w Polsce, pozwalające zdobyć nowe umiejętności oraz poznać narzędzia doświadczeniem marki przez klienta. Laboratorium kładzie nacisk na efektywne połączenie wielu kompetencji ekspertów, z którymi marketerzy pracują na co dzień. Przechodzisz z nimi przez kolejne touchpointy, gdzie ćwiczysz poznawane narzędzia na konkretnej marce. Przetestujesz te narzędzia i metody pracy przy projektowaniu doświadczeń konsumenta z marką. Nauczysz się, jak te metody wykorzystywać w praktyce.
Poznasz też narzędzia, dzięki którym zdecydowanie łatwiej będzie Ci przekonać współpracowników do nowego sposobu pracy- to pozwoli wdrożyć poznane podczas laboratorium rozwiązania w Twojej organizacji.

CEL SZKOLENIA
- Otwarcie uczestników na nowe sposoby budowania wartości marki w nowoczesnym środowisku komunikacyjnym.
- Przekazanie wachlarza skutecznych metod i narzędzi pracy nad brand experience.
- Pokazanie skutecznego procesu pracy z projektowaniem doświadczeń we współpracy z partnerami reprezentującymi wiele różnych kompetencji marketingowych.
- Wypróbowanie na konkretnej marce sposobów projektowania brand experience dla konsumentów.

Laboratorium brand experience przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za komunikację marki w tradycyjnych i nowoczesnych punktach styku z konsumentami, chcących prowadzić skuteczną komunikację na styku mediów i kreacji:
- brand managerów
- marketing managerów
- strategów
oraz innych osób odpowiedzialnych za brand experience w organizacjach lub w agencjach.
Laboratorium przeznaczone jest dla osób z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniem markami.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-06-29 - 2018-06-29

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Przygotowanie promocji konsumenckich

Trenerzy: Bogdanowicz Tomasz

Promocje sprzedaży bardzo często przynoszą spadek zysku, ale jednocześnie są oczekiwane przez shopperów podczas ich decyzji zakupowych. Zatem czy ich zastosowanie może ograniczać się tylko do wymiaru narzędziowego? A może należałoby zmienić ich definicję uwzględniając nie tyle wzrost sprzedaży, co efektywność marketingową?
Porozmawiamy o markach, shopperach, narzędziach promocyjnych również w oparciu do dobre i złe praktyki.

„Przygotowanie promocji konsumenckich” to praktyczny warsztat, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu kompleksowego oraz efektywnego stosowania narzędzia, jakim są promocje konsumenckie. Omawiane zagadnienia przedstawione zostaną w szerokim kontekście świata budowania silnych marek.

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników branży komunikacji marketingowej:
- pracowników działów marketingu,
- pracowników domów mediowych,
- pracowników agencji reklamowych i eventowych.

Dowiesz się, jakie znaczenie ma marka i jej strategia, zrozumiesz różnice pomiędzy konsumentem a shopperem, będziesz potrafić efektywnie dobierać narzędzia promocyjne do celów, jakie chcesz osiągnąć.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-22 - 2018-05-22

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Storydoing

Trenerzy: Lampasiak Rafał

W świecie gdzie coraz większe znaczenie dla konsumentów ma transparentność oraz autentyczność, wiele marek wciąż koncentruje się na opowiadaniu fikcyjnych, reklamowych historii za pomocą nieinteraktywnych kanałów komunikacji.
Kiedy storytelling skupia się najczęściej na opowiadaniu ciekawej i zapamiętywalnej historii, storydoing zakłada jej osadzenie w realnym życiu i świecie konsumentów.
Marka budowana w tym modelu będzie:
• bardziej aktywnie angażować swoich konsumentów
• skutecznie budować zaufanie do siebie poprzez realne doświadczenie użytkownika
• bardziej wyrazistą organizacją z jasną wizją i strategią employer branding
• wprowadzać w życie swoje wartości, np. poprzez działania CSR, na których opiera się komunikacja całej marki

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za komunikację i budowanie marki za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Udział mogą w nim wziąć zarówno przedstawiciele klienta – brand managerowie, osoby odpowiedzialne za employer branding, działnia pr czy event marketing - jak i agencji komunikacyjnych – pracownicy działu kreacji, obsługi klienta i strategii.

Podczas intensywnego, jednodniowego warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
• w jaki sposób budować markę w oparciu o storydoing – strategię komunikacji opartą na prawdziwych działaniach, autentycznych doświadczeniach i zaangażowaniu użytkowników;
• jakie narzędzia zastosować do budowania strategii komunikacji opartej o przełamywanie konwencji komunikacyjnej w kategorii i wyróżnienie jej w oparciu o aktywność marki;
• jakie techniki marketingowe zastosować do angażowania pracowników organizacji w aktywne budowanie przekazu marki, a nawet tworzenie jego treści;
• jak działania CSR mogą stać się widoczną i mającą znaczący wpływ na wizerunek marki aktywnością;
• jak konwertować opowieść marki na nowe produkty czy innowacje.

[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-06-14 - 2018-06-14

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Storyteling - zdobywanie klientów za pomocą angażujących opowieści

Trenerzy: Tkaczyk Paweł

Czy potrafisz w sposób przekonujący przedstawić swoją historię? Zaczarować klientów słowem? Pokazać, że każdy materiał promocyjny może być oryginalny i nieszablonowy? Jeśli nie możesz z pełnym przekonywaniem odpowiedzieć „TAK” na te pytania - to, to szkolenie jest dla Ciebie!
Na nasyconych rynkach coraz ciężej odróżnić się od konkurencji. W przypadku samochodów, piwa, komputerów czy telefonów - ale także w przypadku codziennych usług, jak nauka języka- przestajemy kupować produkty dla ich cech funkcjonalnych. Każdy samochód dowiezie nad do celu, każdy komputer pozwoli na sprawdzenie maila i podłączenie się z Internetem. Każda szkoła angielskiego nauczy angielskiego. Jak zatem podejmujemy decyzję, kiedy wszystkie produkty zaczynają robić to samo?
Przestajemy kupować produkt, a kupujemy opowieść o nim. Opowieść o tym, że mleko pochodzi od szczęśliwych krów, że kawa jest zbierana o wschodzie słońca i parzona przez wykwalifikowanych baristów… Opowieści są motorem napędowym dzisiejszego marketingu.

Biorąc udział w laboratorium prowadzonym przez Pawła Tkaczyka
- Poznasz metody storytelingu;
- Dowiesz się, czym jest persona i jak ją tworzyć;
- Poznasz sposoby na przyciągnięcie uwagi oraz nauczysz się pisać językiem korzyści;
- Poznasz elementy, jakie powinien zawierać dobry tekst;
- Zobaczysz przykłady dobrych tekstów sprzedażowych;
- Dowiesz się, jak testować to, czy Twój tekst naprawdę okaże się skuteczny.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-09-17 - 2018-09-17

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Strategia i Komunikacja Marki SSM - edycja 17

Trenerzy: Bartnik Tomasz, Bielarz Jacek, Doktorowicz-Dudek Iwona, Koszur Anna, Kwaśniewska Agnieszka, Łoś Arkadiusz, Łoziński Roman, Łukasiewicz Piotr, Niska Małgorzata, Olkowicz Marcin, Poławska Małgorzata, Samek Marcin, Skarżyńska Grażyna, Staniszewski Marek, Urbańska Milena

Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne marki to zarówno produkt jak i ponadczasowa ikona.
Tworzenie marki to wykorzystywanie perswazji emocjonalnej, wypracowanie u klientów poczucia satysfakcji i zaufania. Tworzenie marki to jak tworzenie nowego bytu - jest to praca szeregu specjalistów z różnych dziedzin- jednoosobowych armii- strategów

Strategia i Komunikacja Marki SSM powstała z myślą o podniesieniu kwalifikacji pracowników szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej: pracowników agencji reklamowych, PR, domów mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników działu marketingu i promocji, firm korzystających z usług branży komunikacyjnej.
Kwalifikacje pracowników związanych z branżą komunikacji marketingowej uwarunkowane są podstawowymi czynnikami, tj. bieżącymi zadaniami i warunkami w jakich pracują. Wykładowcy Szkoły to wyłącznie bardzo do doświadczeni praktycy, znający te uwarunkowania i radzący sobie z nimi w codziennej pracy.

W SSM biorą udział:
• Pracownicy marketingu- głównie firm, w których reklama jest najważniejszym elementem marketing mix-u
• Pracownicy agencji reklamowych, PR, eventowych oraz agencji interaktywnych
• Pracownicy domów badawczych
• Pracownicy domów mediowych
• Inne osoby zainteresowane zagadnieniami strategii marki i komunikacji

Strategia i Komunikacja Marki SSM powstała z myślą o uzupełnieniu wiedzy pracowników branży komunikacji marketingowej, których wiedza opiera się głównie na doświadczeniu jakie zdobyli do tej pory. SSM ma również na celu przedstawienie nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2017-11-24 - 2017-06-08

Cena brutto
16 690,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
14 159,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Strategia i Komunikacja Marki SSM - edycja 18

Trenerzy: Bartnik Tomasz, Bielarz Jacek, Doktorowicz-Dudek Iwona, Koszur Anna, Kwaśniewska Agnieszka, Łoś Arkadiusz, Łoziński Roman, Łukasiewicz Piotr, Niska Małgorzata, Olkowicz Marcin, Poławska Małgorzata, Samek Marcin, Skarżyńska Grażyna, Urbańska Milena

Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne marki to zarówno produkt jak i ponadczasowa ikona.
Tworzenie marki to wykorzystywanie perswazji emocjonalnej, wypracowanie u klientów poczucia satysfakcji i zaufania. Tworzenie marki to jak tworzenie nowego bytu - jest to praca szeregu specjalistów z różnych dziedzin- jednoosobowych armii- strategów

Strategia i Komunikacja Marki SSM powstała z myślą o podniesieniu kwalifikacji pracowników szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej: pracowników agencji reklamowych, PR, domów mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników działu marketingu i promocji, firm korzystających z usług branży komunikacyjnej.
Kwalifikacje pracowników związanych z branżą komunikacji marketingowej uwarunkowane są podstawowymi czynnikami, tj. bieżącymi zadaniami i warunkami w jakich pracują. Wykładowcy Szkoły to wyłącznie bardzo do doświadczeni praktycy, znający te uwarunkowania i radzący sobie z nimi w codziennej pracy.

W SSM biorą udział:
• Pracownicy marketingu- głównie firm, w których reklama jest najważniejszym elementem marketing mix-u
• Pracownicy agencji reklamowych, PR, eventowych oraz agencji interaktywnych
• Pracownicy domów badawczych
• Pracownicy domów mediowych
• Inne osoby zainteresowane zagadnieniami strategii marki i komunikacji

Strategia i Komunikacja Marki SSM powstała z myślą o uzupełnieniu wiedzy pracowników branży komunikacji marketingowej, których wiedza opiera się głównie na doświadczeniu jakie zdobyli do tej pory. SSM ma również na celu przedstawienie nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-04-27 - 2019-01-11

Cena brutto
16 669,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
14 159,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Studium zarządzania projektami w komunikacji marketingowej - Edycja 3.

Trenerzy: Barej Agnieszka, Doktorowicz-Dudek Iwona, Durski Michał, Olkowicz Marcin, Surdyk Anna

Studium Zarządzania Projektami w Komunikacji powstało z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych, zarówno w agencjach, jak w działach marketingu przedsiębiorstw.
We współpracy z doświadczonymi accountami, project managerami oraz marketingowcami stworzyliśmy unikatową okazję do przekazania praktycznej wiedzy i doświadczeń osób, które odpowiadają na co dzień za wielkie i małe przedsięwzięcia, z sukcesem stosując najlepsze praktyki metodycznego zarządzania projektami

Studium Zarządzania Projektami w Komunikacji to nie jest kolejny kurs metodyki proejktowej. Tu każdy będzie miał okazję poznać najlepsze doświadczenia specjalistów z branży do bardzo specyficznego typu projektów, jakie charakteryzują świat komunikacji marketingowej.

Studium to miejsce, gdzie minimum teorii i maksimum praktyki pozwoli zbudować praktyczne kompetencje w skutecznym zarządzaniu projektami, a także uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat AgilePM Foundation.

Studium Zarządzania Projektami w Komunikacji to także miejsce dla każdego, kto w swojej pracy odpowiada za realizację zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów organizacji. Dotyczy to zarówno zaplanowania i wykonania kampanii od strony agencji, jak i realizacji i kontroli efektywności projektu przez dział marketingu klienta.
Zapraszamy:
- account managerów
- media plannerów
- media managerów
- specjalistów ds. marketingu
- event managerów
- brand managerów
- project managerów
- menadżerów działów marketingu i komunikacji
- osoby, które odpowiadają za to, by plan został wcielony w życie i spełniał założone cele.

Cele uczestników studium to:
• Opanowanie narzędzi zarządzania projektowego i równoległego kierowania różnymi procesami w ramach jednego zadania
• Nauczenie się mapowania i umiejętnego wykorzystywania zasobów organizacji w możliwie najefektywniejszy sposób
• Zbudowanie umiejętności realnego planowania, budżetowania i harmonogramowania w projektach komunikacji marketingowej
• Nauczenie się określania i skutecznego zarządzania ryzykami w projekcie
• Rozwinięcie umiejętności przywódczych: zarządzania, kontrolowania i motywowania zespołów projektowych
• Rozwinięcie umiejętności zarządzania potrzebami interesariuszy w projekcie
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-04-20 - 2018-05-26

Cena brutto
5 595,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
4 795,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Wprowadzenie do strategii marki

Trenerzy: Staniszewski Marek

Szkolenie dla osób, które dopiero zdobywają wiedzę i doświadczenie marketingowe lub rozpoczynają swoją przygodę z komunikacją rynkową (zarówno dział strategii, jak i client service, czy kreacja).
Ze szkolenia skorzystają też na pewno przedstawiciele startupów, przedsiębiorcy i małych firm osoby, które posiadają już pewne doświadczenie, ale chciałyby sobie uporządkować wiedzę związana z najistotniejszymi pojęciami, z którymi na co dzień spotykają się w swojej pracy.

Intensywna forma jednodniowego warsztatu z jedi reklamy Markiem Staniszewskim, który w przystępnej i „kompaktowej” formie analizuje i przekazuje najskuteczniejsze zasady wdrażania strategii marki.
Nacisk położony jest na strategiczną efektywność pozwalającą nawet przy pomocy ograniczonych środków osiągać jak największe efekty i rezultaty sprzedażowe. Krótkie moduły teoretyczne w postaci „pigułek wiedzy” przeplatają się z angażującymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy przechodzą przez cały proces strategicznego myślenia – od analizy rynku i trendów, poprzez kształtowanie przewagi konkurencyjnej do sposobów zarządzania wartością marki i zwiększania jej zasobów poprzez efektywną komunikację.

CEL SZKOLENIA
• zmiana sposobu myślenia o marce z operacyjnego „jak?” na strategiczne „co i dlaczego?”
• pokazanie możliwości pracy marką od strony biznesu i komunikacji

Uczestnicy otrzymają również dawkę teorii pomocnej w zrozumieniu najważniejszych pojęć pojawiających się w zarządzaniu i marketingu.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-05-24 - 2018-05-24

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.

Wprowadzenie do strategii marki

Trenerzy: Staniszewski Marek

Warsztat przeznaczony dla osób, które zdobywają wiedzę i doświadczenie marketingowe lub rozpoczynają swoją przygodę z komunikacją rynkową.
Ze szkolenia skorzystają przedstawiciele startupów, przedsiębiorcy i małych firm osoby, które posiadają już pewne doświadczenie, ale chciałyby sobie uporządkować wiedzę związana z najistotniejszymi pojęciami, z którymi na co dzień spotykają się w swojej pracy.

Intensywna forma jednodniowego warsztatu z jedi reklamy Markiem Staniszewskim, który w przystępnej i „kompaktowej” formie analizuje i przekazuje najskuteczniejsze zasady wdrażania strategii marki.
Nacisk w szkoleniu położony jest na strategiczną efektywność pozwalającą nawet przy pomocy ograniczonych środków osiągać jak największe efekty i rezultaty sprzedażowe. Krótkie moduły teoretyczne w postaci „pigułek wiedzy” przeplatają się z angażującymi ćwiczeniami praktycznymi.
Uczestnicy szkolenia przechodzą przez cały proces strategicznego myślenia – od analizy rynku i trendów, poprzez kształtowanie przewagi konkurencyjnej do sposobów zarządzania wartością marki i zwiększania jej zasobów poprzez efektywną komunikację.

CEL SZKOLENIA
• zmiana sposobu myślenia o marce z operacyjnego „jak?” na strategiczne „co i dlaczego?”
• pokazanie możliwości pracy marką od strony biznesu i komunikacji
Uczestnicy otrzymają również niezbędną dawkę teorii niezbędnej do zrozumienia najważniejszych pojęć pojawiających się w zarządzaniu i marketingu.
[ Czytaj więcej... ]

Typ: Szkolenie stacjonarne | Termin szkolenia: 2018-09-20 - 2018-09-20

Cena brutto
1 599,00 PLN

Cena brutto dla członków SAR
990,00 PLN

Do każdej ceny można zastosować
kod promocyjny i uzyskać rabat 10%.
Warunki w regulaminie.